Tėvystės kursai

Vaikams reikia mūsų, jiems reikia ryšio, pagalbos reguliuoti emocijas, pagalbos ugdant trūkstamus įgūdžius. Tam reikalinga ne elgesio kontrolė, o tikras žmogaus matymas ir tikras ryšys, todėl mokymų informacija nėra vien tik apie vaikus. Viskas prasideda nuo müsų. Pirmiausia turime atsisukti į save, savo emocijas, įsitikinimus, reakcijas ir tik tada galime autentiškai ir sqmoningai gyventi ir auginti valkus. Čia rasite būtent tokius tėvystės kursus - kaip auginti ne tik savo vaikus, bet ir save!